Plastik kartlary kabul edýan söwda nokatlaryň sanawy ( 17.05.2017ý. ýagdaýyna)

​                  17.05.2017ý. ýagdaýyna

T/b Söwda we hyzmat ediş nokadyň ady
1 Aşgabat ş., "Olimp sport" dükan
2 Aşgabat ş., Dermanhana "Ajap ýol"
3 Aşgabat ş., Haly dükan №1
4 Aşgabat ş., Tehnika dükan
5 Aşgabat ş., Älem saýlan"dükan №3
6 Aşgabat ş., Foto salon
7 Aşgabat ş., "Berkarar"
 söwda dynç-alyş merkezinde dükan B79
8 Aşgabat ş., "Söwda merkeziniň we
Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynyň" dükan №146 
9 Aşgabat ş., "Berkarar" söwda
dynç-alyş merkezinde dükan №D49
10 Aşgabat ş., "Turkmenistan"
söwda merkezi dükan №19
11 Aşgabat ş., 2028 köçesi, jay-50/2
12  Aşgabat ş., Gözelik salony "Paradaýs"
13 Aşgabat ş., "Berkarar" söwda
dynç-alyş merkezinde dükan D29
14 Aşgabat ş., "Gülistan" söwda merkezinde 
15 Aşgabat ş., "Altyn Asyr"
 Gündogar bazary "D" bölüm №1418BG
16 Aşgabat ş., "Çandybil"
 söwda merkezi  №221 dükan
17 Aşgabat ş., Güneşli azyk harytlary dükany
18 Aşgabat ş., "Altyn Asyr"
Gündogar bazary, A-1 bölüm,  №38 dükan
19 Aşgabat ş., "Altyn Asyr"
Gündogar bazary, "Ç" bölüm, №2699 dükan 
20 Aşgabat ş., "Berkarar"
söwda dynç-alyş merkezinde №C20 dükan
21 Aşgabat ş., "Altyn Asyr"
Gündogar bazary,"B" bölüm,  №2581 dükan
22 Aşgabat ş.,  "Altyn Asyr"
 Gündogar bazary, "B" bölüm №452 dükan
23 Aşgabat ş., "Nesip" restoran
24 Aşgabat ş., "Nesip" restoran
25 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazary,
 "E-3" bölüm  №1656 dükan 
26 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazary,
 "A-2" bölüm, №199 dükan
27 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazary,
"A-2" bölüm, №202 dükan  
28 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazary,
"D-2" bölüm, №1278 dükan
29 Aşgabat ş., "Berkarar"
söwda dynç-alyş merkezinde  №B16 dükan
30 Aşgabat ş., "Azatlyk" bazar,
Kanselýar harytlary dükan
31 Aşgabat ş., Altyn Asyr Gündogar bazary,
"B-3" bölüm, №668 
32 Aşgabat ş., "8-ýap" kafe
33 Aşgabat ş., "Azatlyk" bazary
 №5 Sowgatlar dükan 
34 Aşgabat ş. "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynyň"
 1-nji gatynda, №146 dükan
35 Aşgabat ş., "Owadan perde"dükan
36 Aşgabat ş., №7-nji banýa
37 Aşgabat ş.,"Altyn Asyr" Gündogar bazary
"D-2" bölüm №1282 dükan
38 Aşgabat ş.,"Altyn Asyr"
 Gündogar bazary "D" bölüm №296
39 Aşgabat ş.,"Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynyň"
№7 Amatly market 
40 Änew ş.,i , Söwda we önümçilik
 merkeziniň №B4 gurluşyk harytlary söwda nokat
41 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazary
"A-2" bölüm №219 dükan
42 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazary
 "A-3" bölüm №325 dükan
43 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
"D-p3" bölüm №1448 dükan
44 Aşgabat ş., "Bahar" kinomerkezinde
"Pioner" dükan
45 Aşgabat ş., Gurluşyk harytlary dükan
46 Aşgabat ş., Oguz han köçesi.,
46/1 salgyda azyk harytlary dükan
47 Aşgabat ş.,"Paýtagt"
 söwda merkezi №31 Çagalar egin eşik dükan
48 Aşgabat ş., Bedewde gurluşyk harytlar dükan
49 Aşgabat ş.,"Paýtagt"
söwda merkezi №18 Aýallar üçin egin eşik dükan
50 Aşgabat ş., "Turkmenistan"
söwda merkezi 49/2 tikinçilik seh dükan
51 Aşgabat ş., "Gülistan"
 söwda merkezinde
1-nji gatynda  №1/13-28771s egin eşik dükan
52 Aşgabat ş., "Bäsdeş"
söwda merkezi 2-nji gatynda №25s "Adidas" dükan
53 Aşgabat ş., "Türkmenistan"
 söwda merkezinde, 2-nji gatynda №144 dükan
54 Aşgabat ş., "Lälezar" bazar №116 dükan
55 Aşgabat ş., "Söwda Öýi"
kär.bin.daş., №38 belgili surat atelýe
56 Aşgabat ş.,  "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynyň"
№334 dükan
57 Aşgabat ş.,Abadan AJ-niň
 №1 bazar №8 dükan
58 Aşgabat ş.,"Altyn Asyr" Gündogar bazary
"A" bölüm A-p2/0189 BG dükan
59 Aşgabat ş., "Altyn Aý"
söwda merkezinde 1-nji gatynda №21 naharhana
60 Aşgabat ş., "Pioner" dükan
61 Aşgabat ş.,"Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
"AB" bölüm №127 dükan
62 Aşgabat ş.,"Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
"A" bölüm №5 dükan
63 Aşgabat ş., "Lälezar" bazarynda
"Altyn Aý" awtobezegler
64 Aşgabat ş., Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynyň"
№016 A dükan
65 Aşgabat ş., "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynyň"
№038 dükan
66 Aşgabat ş., "Takyk enjamlar"
Tehnika bejeriş hyzmatlar
67 Aşgabat ş.,"Altyn Asyr" Gündogar bazary
"A" bölüm A-p2/0162 BG dükan
68 Aşgabat ş.,"Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
 "E-1" bölüm №2095 dükan
69 Aşgabat ş.,"Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
 "E-1" bölüm №2096 dükan
70 Aşgabat ş., "Älem Jahan" kafe
71 Aşgabat ş.,"Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
 "E-1" bölüm №2113 dükan
72 Aşgabat ş., "Berkarar" A-7, A-8 bölüm
73 Aşgabat ş., "Ýalkymy"
söwda merkezinde "AAAbutik" 
74 Aşgabat ş., jaý-122 "Aşgabadyň Ýalkymy"
 söwda merkezinde "AAAbutik" 
75 Aşgabat ş.,"Akira" dükan
76 Aşgabat ş., Iki gatdan ybarat
aýratyn duran jaýynyň
2-nji gatynda  ýerleşýan 1/13-28730s dükan
77 Aşgabat ş., "Türkmenistan"
söwda merkezinde 2-nji gatynda, №108 dükan 
78 Aşgabat ş., "Aýna" salon 
79 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazarynda,
"A-2" bölüminde №280 dükan
80 Aşgabat ş., "Datly" dükan 1 we 1 "A" gatlarda
81 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
 "Ç" bölüminde № Ç-p2/0883 BG dükan
82 Aşgabat ş.,"Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
"A" bölüminde A-p2/0153 BG dükan
83 Aşgabat ş., 12 gatly 66 öýli
1-nji gatynda ýerleşýän PGGŞ №19/02 dükan
84 Aşgabat ş., Kompýuterler bejeriş dükan
85 Aşgabat ş., "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynyň"
 2-nji gatynda №2165 dükan
86 Aşgabat ş., Altyn Asyr Gündogar bazarynda
 "Ç" bölüminde № Ç-p1/0850 YG dükan
87 Aşgabat ş., "Altyn Asyr"
Gündogar bazarynda №Ep 3-369 söwda orny
88 Änew ş., "Ak bugdaý" bazarynda №52 dükan
89 Aşgabat ş., Awtoşaýlary dükan
90 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
"Ç" bölüminde №Ç/273 BG dükan
91 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
"D" bölüminde №278 dükan
92 Aşgabat ş., "Bagtyýarlyk"  kafe
93 Aşgabat ş., "Ak Mekan"
bazarynda 8-nji bölüminde № 5 dükan
94 Aşgabat ş., Telekomunikasion harytlar
95 Aşgabat ş., "Bagtyýarlyk" №18 dükan
96 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
 "E" bölüminde E-2/2128 BG dükan
97 Aşgabat ş., "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynyň",
2-nji gatynda №A227 dükan,                                                                                                                                                                              
98 Aşgabat ş.,  19/C Aýakgap dükan
99 Aşgabat ş., "Berkarar"№30 dükan   
100 Aşgabat ş., "Ak Mekan"
1 bir gatly №1/1 söwda nokady
101 Aşgabat ş., "Azatlyk" Bazar, 2-nji gatynda №33 dükan
102 Aşgabat ş.,  Market
103 Aşgabat ş., "Berkarar"
söwda dynç-alyş merkezinde, №A20 dükan   
104 Aşgabat ş., "Lälezar" bazarynda №117 dükan
105 Aşgabat ş., "Altyn Aý"
söwda merkezinde №1 dükan
106 Aşgabat ş., Ýarym ýerzeminde
hojalyk harytlary dükan  
107 Aşgabat ş., "Söwda Öý"
kärhanasynyň balkonynda ýerleşýän 22-nji dükan
108 Aşgabat ş., 1-nji gatynda Santehnika harytlary dükan 
109 Aşgabat ş., 1-nji gatynda
 ýerleşýän santehnika harytlary dükan
110 Aşgabat ş., "Köpetdag" bazarynda 53-nji dükan
111 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
"D" bölüminde, D-p3/1477 dükan 
112 Aşgabat ş., "Azatlyk" bazarynda dükan №4 
113 Aşgabat ş., "Ak Mekan"
söwda merkezinde 8-nji bölüminde №18 dükan
114 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
№828 dükan
115 Aşgabat ş.,"Berkarar" №16A dükan
116 Aşgabat ş., 1-nji gatynda ýerleşýän foto studiýa
117 Aşgabat ş., "Bagtyýarlyk"
söwda-dynç alyş merkezinde,
2-nji gatynda №17 dükan 
118 Aşgabat ş., №4 Awtoşaýlar dükan
119 Änew ş., 1-nji öýünde Awtoşaýlary dükan
120 Änew ş., Söwda önümçilik
 merkezinde №A1 dükan
121 Aşgabat ş., 1-nji gatynda Mebel dükan 
122 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazar
"D" bölüm, №D-p3/1404 BG
123 Aşgabat ş., "Ak Mekan" söwda merkezinde,
 8-nji bölüminde ýerleşýän №19 dükan
124 Aşgabat ş., "Ak Mekan" söwda merkezinde,
7-nji bölüminde ýerleşýän №57 dükan
125 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazar
 "D" bölüm D/110 dükan
126 Aşgabat ş., "Milli market"
söwda merkezinde kosmetika dükan
127 Aşgabat ş., Halkara tekstil dükan
128 Aşgabat ş., "Bagtyýarlyk" №16  dükan
129 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazary
 "D" bölüm, D-P2/1347 dükan
130 Aşgabat ş., Türkmenistanyň Döwlet
medeniýet merkeziniň kitaphanasynda,
 1-nji gatynda ýerleşýän naharhana
131 Aşgabat ş., "Paýtagt"
 bazarynda ýerleşýän №48 dükan
132 Aşgabat ş., Kanselýar harytlary dükan
133 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazarynda
 "B" bölüminde ýerleşýän №B-2523 ÝG dükan
134 Aşgabat ş., "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynyň"
№33 dükan
135 Aşgabat ş., "Älemgoşär"
bazar 2-nji gatynda ýerleşýän №84 dükan
136 Aşgabat ş., 7-nji hojalyk
bazarynda ýerleşýän №15 dükan
137 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" №4 dükan
138  Aşgabat ş., 1-nji gatynda ýerleşýän
 gurluşyk harytlary dükan
139 Aşgabat ş., "Älemgoşär" bazar №102 dükan
140 Aşgabat ş., "ÄLEMGOŞAR" bazary №14 dükan
141 Aşgabat ş., "Abadan"
bazarynda ýerleşýan №10 belgili dükan
142 Aşgabat ş., "Altyn Asyr" Gündogar bazar
 "E" bölüminde №E-p1 1562/20ÝG dükan
143 Aşgabat ş., Ýaşalmaýan ýerzeminde
 ýerleşýan kompýuter dükan
144 Aşgabat ş., "Söwda merkeziniň we Garaşsyzlygyň
15 ýyllygy bazarynyň"
2-nji gatynda №A217 belgili dükan
145 Aşgabat ş., "Paýtagt" bazarynda
2-nji gatynda  №96 dükan
146 Aşgabat ş.,"Abadan" bazarynda №82  dükan
147 Aşgabat ş., "Berkarar"№C41 dükan
148 Aşgabat ş., Tipografiýa hyzmatlar
149 Aşgabat ş., "Paýtagt" bazarynda №65 dükan
150 Aşgabat ş.,Ýerasty geçelgede №8A dükan
151 Aşgabat ş., "Älemgoşar" bazarynda,
ýerleşýän №118 dükan
152 Änew ş., Agyz suw dükan №56
153 Aşgabat ş., Hojalyk harytlary №103 dükan 
154 Aşgabat ş., Gurluşyk harytlary №93 dükan  
155 Aşgabat ş., Älem anten dükan
156 Aşgabat ş., Hojalyk harytlar tozan
 sorajy №138 dükan
157 Anew ş., Ir iýmişler dükan
158 Anew ş., Ir iýmişler dükan
159 "Älemgoşar" bazar №96 dükan
160 Aşgabat ş., №12 dükan Penjire alümin žalüzler 
162 Aşgabat ş., 1-nji gatynda №006 dükan
163 Ahal wel., №27 dükan

to other services